Skip to content

Offensive e mail

  • by

Offensive E-mail

Liewe vriende / dear friends

First look at the pictures below before you read on  / Gaan kyk eers hieronder aangeheg voor jy lees.

I appologise to my english brothers and sisters, I wrote this in a state of compasion after what I saw her below not thinking of language barriers. I appologise for this, and would like to encourage you to try and translate what I said here, and I ask and trust our Farther to make it easy for you.
 
Kyk waarmee sit ons vandag, geen wonder God het berou gehad dat Hy die mens op die aarde gemaak het en dat Hy smart in Sy hart gehad het.(Gen 6:6) en dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. Ons is geneig om te dink en as ‘n mens dit lees dat die mens net in die begin sleg was en dat God net in daardie tye dinge gedoen het. Maar dis net daar waar ons ‘n fout maak, die woord is nie ‘n boek van net die verlede nie, "nice to know ".  Sorry vir jou en my, dieselfde God wat Adam gemaak het, sien hierdie boosheid, ongehoorsaamheid en walglikheid van die wêreld, Sy oë deursoek die hele wêreld. In vers 7 van Gen 6 wou God die mens en al die lewende dinge van die aarde verdelg. Dis hoe hartseer God was en nou seker nog steeds is. Daardie keer het Noag genade gevind in die oë van die Here. Hy moes heelwaarskynlik by God gepleit het.  Dat een mens, die hele mensdom en alle lewende dinge red as gevolg van sy geloof en liefde vir God asook sy liefde vir sy mede. Dit is finominaal.
Ons moet baie versigtig wees met hierdie tipe dinge dat ons nie haat kweek teenoor hulle wat nie op dieselde golflengte as ons beweeg nie, en ons moet ook nog meer versigtig wees dat ons mense nie oordeel of veroordeel nie. As Jesus ‘n moordenaar kon vry spreek, dan kan ons hierdie mense seën met die keur van God se seën. Onthou, dit wat hulle doen is as gevolg van die boosheid van Satan, maar God sê in Gen 4:7,"Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, – die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou; maar jy sal daaroor heers." Dit is dus uiters belangrik dat ons ons met die regte dinge ophou, soos geskryf staan in Psalm 1 en dat ons Sy woord moet oordink, en die bepeins dag en nag. Want Hy sê, my volk gaan ten gronde en in ballingskap weens ‘n gebrek aan kennis (Hosea 4:6 en Jesaja 5:13)

Ons moet vra vir genade by God want ons moet terug keer na Hom, ons wat die waarheid leer, ervaar en ken en probeer ken moet op ons kniee gaan in ootmoet voor ons Almagtige Skepper en pleit vir genade en vir bekering van harte sodat ons Sy seun Jesus se kruisiging erken vir wat dit vir ons werd is. Heers oor die sonde en begeertes van die vlees sodat ons die dief skelm en moordenaar kan uitsnuffel en met die vyand kan deel volgens die outoriteit as gelykene (Gen2:26) na God wat jy ontvang het van Hom toe hy jou gemaak het en jy besluit het om Hom te volg en lief te hê.  Die skrif sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. (Rom 10:13) Nou vra jy maar hoe gaan hulle die Here se naam aaroep as hulle Hom nie eers ken nie. Die skrif sê, "Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat dièevangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!"  Dit beteken, jy en ek wat die waarheid ken moet die evangelie verkondig soos van ons verwag word soos gesrywe staan in Matheus 28:19, want dit is hoe elke knie gaan buig en elke tong bely as almal die evangelie hoor en kry en ervaar en GLO. Bid my broeder en suster sodat ons gered kan word. Vir jou bid ek die beskerming, genade en seën toe van onse Vader sodat die goeie werk wat in jou begin is tot voleindiging sal kom op die dag van Jesus Christus (Filipense 1:6).

En dan vra ek die Here van die leërskare, God van alle dinge, die Maker en Heerser, Here wees ons genadig, ons weet nie wat ons doen nie. U ken elkeen se hart vanmôre, en ek vra dat U lig in die duisternis skyn en dit verdryf Here soos net U lig kan doen. Vir die wat U nie ken nie Vader ek vra ‘n openbaring van U af deur die Heilige Gees wat hulle harte sal versag en dit tot inkeer bring en ‘n nuwe hart van vleis gevul met U volmaakte, heerlikke vrymakenede liefde. Vader vergewe ons ons sonde en ek roep u naam vanôre namens elke lewende siel op die aarde. Hoor my stem van uitroep vanmôre tot U Here, red ons, help ons, ly ons op die regte pad en laat U wil geskied. Ek eer U Vader, Ek loof U en prys U en dank U vir die genade wat ons ontvang en nog gaan ontvang. Forever Your kingdom reigns. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus die Nasarèner. AMEN

Lekket dag   

Frank Booyzen

This is why, when they do get to know the love of Jesus, that they become total converts and come to realize that they have served a cruel loveless god.

 
THERE ARE NO WORDS TO DESCRIBE THIS!!!!!

MAY GOD HAVE MERCY ON US!!!

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

7

No religion  can ever justify such hideous crimes

Pass it on ……let the world know what’s happening in the name of Islam…

Pass this to all,for public awareness.
It must be sentWORLD WIDE!
Even if this message is sent to you more than once,  just keep on passing it on!

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MRN