In Volksblad se hoofartikel “Verstandigheid en nie emosie moet hierdie konflik rig” (19.11) word Israeli’s en Palestyne uitgebeeld as partye met gelyke regte en magte, terwyl ons te doen het met ’n besetter en mense in ’n besette land. Hulle kan glad nie beskou word as twee groepe op ’n gelyke speelveld nie.

Die Israelse besetting van Palestina is nie ’n konflik oor veiligheid en terrorisme met Israel as die slagoffer nie. Dit is nie ’n konflik oor grond of grense tussen twee volke met gelyke regte nie. Dit is ’n konflik waarin Israel die militêre besetter is en Palestina die besette land.

Israel is nié slegs besig om “homself te verdedig” in die Ga-sastrook nie. Hy is besig met ’n wrede beleg teen Gasa en die onderdrukking van die inwoners.

En wanneer die Palestyne weerstand bied teen hierdie verdrukking, word hulle “terroriste” genoem.

In die besette Wesoewer word Palestynse grond deur onwettige Israelse nedersettings oorgeneem.

Verdrukte mense het die reg om hulle te verset. Dit is hierdie reg wat ons eie bevrydingstryd geregverdig het. Wyle Nelson Mandela is ’n held omdat hy nie toegegee het tot apartheid nie. Ons dapper stryd teen kolonialisme word universeel gevier.

Waarom dan is die reg om teen oorheersing te veg vir sommige absoluut, maar word dit bevraagteken wanneer dit die Palestyne raak? Waarom word die optrede van Hamas nooit in die konteks van weerstand teen ’n wrede stelsel van verdrukking gesien, waar die Palestyne se basiese menseregte en waardigheid ontken word nie?

Die oplossing: Israel moet sy onwettige besetting van Palestina beëindig. Ja, wysheid moet seëvier, maar slegs die Israelse regering het die mag om dit te verseker. En in 50 jaar het hy nog nie getoon dat hy voor­nemens is om die verdrukking van Palestyne te beëindig nie.

Die wêreld laat Israel en Pale-stina in die steek deur die kwessie af te maak as ’n konflik tussen twee lande op gelyke vlak.

Emeritusaartsbiskop Desmond Tutu het gewaarsku dat as jy neutraal bly wanneer onreg geskied, jy jou aan die kant van die verdrukker skaar.

Oortreders en slagoffers kan nie gelyke behandeling ontvang nie, en die verdrukker en die verdruktes kan nie politiek of moreel gelyk geag word nie.

 Suraya Dadoo
 Media Review Network
Johannesburg

Suraya Dadoo

Suraya Dadoo is a researcher with Media Review Network. She focuses on the impact of the Zionist occupation on Palestinian media, education, healthcare, and family life. She holds a Masters degree in Sociology from Rhodes University.

Latest posts by Suraya Dadoo (see all)