Skip to content

The Truth About 42- Islamophobia

Cartoons

  • by

  ‘Redefing Democracy & Liberation’

Why Isaraeli jew Dri Davis joined fatah to save Palestine

  • by

The first Jewish member of the Revolutionary Council of Fatah talks about a unique political journey

By Peter Beaumont

(source: Guardian.UK – The Observer)

 image
Uri Davis, left, at a Fatah meeting in Ramallah.
(Photograph:Abbas Momani/AFP/Getty Images)

Uri Davis is used to denunciations. A "traitor", "scum", "mentally unstable": those are just some of the condemnations that have been posted in the Israeli blogosphere in recent days. As the first person of Jewish origin to be elected to the Revolutionary Council of the Palestinian Fatah movement, an organisation once dominated by Yasser Arafat, Davis has tapped a deep reserve of Israeli resentment. Some have even called for him to be deported.

He has been here before, not least as the man who first proposed the critique of Israel as an "apartheid state" in the late 1980s. Davis’s involvement in the first UN World Conference Against Racism in Durban in 2001 was condemned by the Anti-Defamation League. During a career of protest he has been described – inevitably – as a "self-hating Jew". He calls himself an "anti-Zionist". And his personal history is a fascinating testimony to the troubled history of the postwar Israeli left and forgotten trajectories in the story of Israel itself.

The man elected to the Revolutionary Council in 31st place from a field of 600 has been as much shaped by the tidal forces of recent Jewish history – not least his own family’s sufferings in the Holocaust – as any fellow citizen of Israel. But he disputes a largely manufactured account of that experience that he believes has been used deliberately "to camouflage" its "apartheid programme". Now he enjoys an extraordinary mandate to explain his own views. And he hopes, too, that just as the small number of white members of the ANC widened its legitimacy during the apartheid era in South Africa, other Jews can be attracted to participate in Fatah, transforming it into a broader-based movement that stands for equal rights for both Arabs and Jews in a federated state.

So what does Davis believe, and  why? His father was a British Jew who met his mother, a Czech, in British Mandatory Palestine in the mid-1930s, where they married in 1939, four years before his birth. While his mother escaped the transports to the gas chambers at Auschwitz, many in her family did not. It is a familiar story in Israel. But the lesson that Davis learnt from it was different from the vast majority of Jews who concluded that never again could Jews depend on others to guarantee their security from persecution.

Read More »Why Isaraeli jew Dri Davis joined fatah to save Palestine

Offensive e mail

  • by

Offensive E-mail

Liewe vriende / dear friends

First look at the pictures below before you read on  / Gaan kyk eers hieronder aangeheg voor jy lees.

I appologise to my english brothers and sisters, I wrote this in a state of compasion after what I saw her below not thinking of language barriers. I appologise for this, and would like to encourage you to try and translate what I said here, and I ask and trust our Farther to make it easy for you.
 
Kyk waarmee sit ons vandag, geen wonder God het berou gehad dat Hy die mens op die aarde gemaak het en dat Hy smart in Sy hart gehad het.(Gen 6:6) en dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. Ons is geneig om te dink en as ‘n mens dit lees dat die mens net in die begin sleg was en dat God net in daardie tye dinge gedoen het. Maar dis net daar waar ons ‘n fout maak, die woord is nie ‘n boek van net die verlede nie, "nice to know ".  Sorry vir jou en my, dieselfde God wat Adam gemaak het, sien hierdie boosheid, ongehoorsaamheid en walglikheid van die wêreld, Sy oë deursoek die hele wêreld. In vers 7 van Gen 6 wou God die mens en al die lewende dinge van die aarde verdelg. Dis hoe hartseer God was en nou seker nog steeds is. Daardie keer het Noag genade gevind in die oë van die Here. Hy moes heelwaarskynlik by God gepleit het.  Dat een mens, die hele mensdom en alle lewende dinge red as gevolg van sy geloof en liefde vir God asook sy liefde vir sy mede. Dit is finominaal.
Ons moet baie versigtig wees met hierdie tipe dinge dat ons nie haat kweek teenoor hulle wat nie op dieselde golflengte as ons beweeg nie, en ons moet ook nog meer versigtig wees dat ons mense nie oordeel of veroordeel nie. As Jesus ‘n moordenaar kon vry spreek, dan kan ons hierdie mense seën met die keur van God se seën. Onthou, dit wat hulle doen is as gevolg van die boosheid van Satan, maar God sê in Gen 4:7,"Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, – die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou; maar jy sal daaroor heers." Dit is dus uiters belangrik dat ons ons met die regte dinge ophou, soos geskryf staan in Psalm 1 en dat ons Sy woord moet oordink, en die bepeins dag en nag. Want Hy sê, my volk gaan ten gronde en in ballingskap weens ‘n gebrek aan kennis (Hosea 4:6 en Jesaja 5:13)

Ons moet vra vir genade by God want ons moet terug keer na Hom, ons wat die waarheid leer, ervaar en ken en probeer ken moet op ons kniee gaan in ootmoet voor ons Almagtige Skepper en pleit vir genade en vir bekering van harte sodat ons Sy seun Jesus se kruisiging erken vir wat dit vir ons werd is. Heers oor die sonde en begeertes van die vlees sodat ons die dief skelm en moordenaar kan uitsnuffel en met die vyand kan deel volgens die outoriteit as gelykene (Gen2:26) na God wat jy ontvang het van Hom toe hy jou gemaak het en jy besluit het om Hom te volg en lief te hê.  Die skrif sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. (Rom 10:13) Nou vra jy maar hoe gaan hulle die Here se naam aaroep as hulle Hom nie eers ken nie. Die skrif sê, "Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat dièevangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!"  Dit beteken, jy en ek wat die waarheid ken moet die evangelie verkondig soos van ons verwag word soos gesrywe staan in Matheus 28:19, want dit is hoe elke knie gaan buig en elke tong bely as almal die evangelie hoor en kry en ervaar en GLO. Bid my broeder en suster sodat ons gered kan word. Vir jou bid ek die beskerming, genade en seën toe van onse Vader sodat die goeie werk wat in jou begin is tot voleindiging sal kom op die dag van Jesus Christus (Filipense 1:6).

En dan vra ek die Here van die leërskare, God van alle dinge, die Maker en Heerser, Here wees ons genadig, ons weet nie wat ons doen nie. U ken elkeen se hart vanmôre, en ek vra dat U lig in die duisternis skyn en dit verdryf Here soos net U lig kan doen. Vir die wat U nie ken nie Vader ek vra ‘n openbaring van U af deur die Heilige Gees wat hulle harte sal versag en dit tot inkeer bring en ‘n nuwe hart van vleis gevul met U volmaakte, heerlikke vrymakenede liefde. Vader vergewe ons ons sonde en ek roep u naam vanôre namens elke lewende siel op die aarde. Hoor my stem van uitroep vanmôre tot U Here, red ons, help ons, ly ons op die regte pad en laat U wil geskied. Ek eer U Vader, Ek loof U en prys U en dank U vir die genade wat ons ontvang en nog gaan ontvang. Forever Your kingdom reigns. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus die Nasarèner. AMEN

Lekket dag   

Frank Booyzen

This is why, when they do get to know the love of Jesus, that they become total converts and come to realize that they have served a cruel loveless god.

 
THERE ARE NO WORDS TO DESCRIBE THIS!!!!!

MAY GOD HAVE MERCY ON US!!!

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

7

No religion  can ever justify such hideous crimes

Pass it on ……let the world know what’s happening in the name of Islam…

Pass this to all,for public awareness.
It must be sentWORLD WIDE!
Even if this message is sent to you more than once,  just keep on passing it on!

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Read More »Offensive e mail